Επιστήμη και Υγεία με Κλειδί των Γραφών – Paperback (Greek)

Στο βιβλίο της Χριστιανικής Επιστήμης, Επιστήμη και Υγεία με Κλειδί των Γραφών, η Μαίρη Μπέικερ Έντι εξηγεί τους επιστημονικούς νόμους πίσω από τις διδασκαλίες και τις θεραπείες του Χριστού Ιησού. Από το πρώτο κεφάλαιο, την «Προσευχή», έως την εξήγηση της Γένεσης και της Αποκάλυψης, που δίνει η ίδια, και το Γλωσσάριο των βιβλικών όρων, η συγγραφέας καλεί τους αναγνώστες να εξετάσουν βαθιά ότι ο Θεός είναι το παν, την τελειότητα του ανθρώπου ως πνευματική δημιουργία του Θεού, και πώς η κατανόηση αυτών των γεγονότων μπορεί να μας ελευθερώσει από την αμαρτία, την αρρώστια και το θάνατο – ακριβώς όπως έκαναν στους βιβλικούς χρόνους.

Δίγλωσση έκδοση με Αγγλικά σε αντικριστές σελίδες

In the Christian Science textbook, Science and Health with Key to the Scriptures, Mary Baker Eddy explains the scientific laws behind the teachings and healings of Christ Jesus. From the first chapter, “Prayer,” to her exegesis of Genesis and Revelation, to a Glossary of biblical terms, the author invites readers to deeply consider the allness of God, the perfection of man as God's spiritual creation, and how an understanding of these facts can free one from sin, disease, and death—just as they did in biblical times.

Bilingual edition with English on facing pages.

Paperback - 1.12lb/17.92oz
1328 pages
  • ISBN: 0879521724

$24.00


Product Details