UPDATE: During these current events we are processing orders and shipments as quickly as we can. Delivery timeframes, although improving, are varied for USPS, UPS, FedEx, etc., so please allow additional time as appropriate for your area. Please keep this in mind when placing your order. Thank you for your continued patience!

Handbok för Moderkyrkan (eBok Upplaga) / Manual of The Mother Church (Swedish Translation — eBook Edition) - PDF ONLY

DOPAEBKMANSW
I denna kortfattade bok förordnar Mary Baker Eddy om styrelseformen för Den Första Kristi Vetenskaparkyrkan, i Boston, Massachusetts, USA, dess gudstjänster och annan verksamhet. Boken ger riktlinjer för den enskilda kyrkomedlemmens självstyrelse. Med hänvisning till Handboken skriver hon, ”Detta är jag säker på, att varje regel och paragraf i Handboken kommer att öka andligheten hos dem som lyder den, stärka deras förmåga att hela de sjuka, trösta de sörjande och väcka syndare” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, s. 230).

Tvåspråkiga utgåvor med engelska på motstående sidor.

In this concise book, Mary Baker Eddy establishes the foundation, government, services, and activities of The First Church of Christ, Scientist, in Boston, Massachusetts, and provides the guidelines for self-government of individual church members. In referring to the Manual, she writes, “Of this I am sure, that each Rule and By-law in this Manual will increase the spirituality of him who obeys it, invigorate his capacity to heal the sick, to comfort such as mourn, and to awaken the sinner” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, p. 230).

Bilingual edition with English on facing pages.


PDF - 12.2 MB

$4.99


Product Details