UPDATE: During these current events we are processing orders and shipments as quickly as we can. Delivery timeframes, although improving, are varied for USPS, UPS, FedEx, etc., so please allow additional time as appropriate for your area. Please keep this in mind when placing your order. Thank you for your continued patience!

Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift (e-Boek uitgave) (Dutch) — eBook Edition - PDF ONLY

DOPAEBKSH0DU

In het Christian Science leerboek, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, geeft Mary Baker Eddy een uitleg van de wetenschappelijke wetten waarop de leringen en genezingen van Christus Jezus berusten. Vanaf het eerste hoofdstuk “Gebed”, tot haar exegese van Genesis en de Openbaring en een verklarende woordenlijst van bijbelse termen, wordt de lezer uitgenodigd om Gods alheid en de volmaaktheid van de mens als Gods geestelijke schepping ernstig in beschouwing te nemen, en te overdenken hoe het begrijpen van deze feiten iemand kan bevrijden van zonde, ziekte en dood – op dezelfde wijze als dit gebeurde in bijbelse tijden.

Tweetalige uitgave met de Engelse tekst op de tegenoverliggende bladzijde.

In the Christian Science textbook, Science and Health with Key to the Scriptures, Mary Baker Eddy explains the scientific laws behind the teachings and healings of Christ Jesus. From the first chapter, “Prayer,” to her exegesis of Genesis and Revelation, to a Glossary of biblical terms, the author invites readers to deeply consider the allness of God, the perfection of man as God's spiritual creation, and how an understanding of these facts can free one from sin, disease, and death—just as they did in biblical times.

Bilingual edition with English on facing pages.

PDF - 99.8 MB

$9.99


Product Details